Grow’in Skärholmen

Grow’in Skärholmen


Mellan den 16 september och 1 oktober 2021 pågick evenemanget Grow’in Skärholmen. Under denna period förvandlas Skärholmens torg till ett evenemangstorg med plats för samtal, möten, aktiviteter och underhållning.

Ett antal stora och små aktörer och verksamheter deltog i evenemanget, både från Skärholmen och från andra delar av Stockholm. Det fanns också internationella aktörer representerade, så som Plug and Play, världens största innovationsinkubator som valt att etablera sig i Skärholmen Centrum.

Initiativet kom från centrumägaren Grosvenor och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målet med evenemanget var att på sikt skapa en levande blandning av handel, företag, arbete, matupplevelser, bostäder, kultur, samhällsservice och rekreation i Skärholmen, som också ska bli en knutpunkt för kollektivtrafik och transport.

Amusement hade som uppdrag att producera detta evenemang.


Growin_temadagar_allmän