Folk och Kultur 2020

Folk och Kultur


Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Den 5–8 februari 2020 äger det rum för tredje året i rad i Munktellstaden i Eskilstuna. Läs om en engagerande, stor och viktig mötesplats på folkochkultur.se

Amusement ingår i Folk och Kulturs projektorganisation och stöttar upp som projektkoordinatorer på Folk och Kultur 2020.

 


FolkKultur_RGB_72dpi_PNG