Stockholms 750-årsjubileum

Stockholms 750-årsjubileum


När Stockholm fyllde 750-år firades detta jubileum med pompa & ståt. Hela Stockholms innerstad användes som arena och flera fasta scener, gator och torg fylldes med musik under en hel festvecka. 

Under denna vecka var vi ansvariga för musikprogrammet och scenetableringarna. Vi skulle nog vilja påstå att detta är ett av de mest prestigefyllda uppdrag vi haft genom åren.


Stockholm 750 år