Sverige Tillsammans

Sverige Tillsammans


Den 12 oktober 2015 bjöd Statsminister Stefan Löfven in till en nationell konferens för att samla alla krafter som ville och på olika sätt kan bidra till att förbättra nyanländas etablering i Sverige.

Kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer samlades för att diskutera och utveckla arbetssätt så att nyanlända vuxna snabb ska kunna börja jobba, barnen ska komma in och få en bra skolgång och att alla ska komma in i sammhällsgemenskapen.


Amusements uppdrag inför detta var att boka kulturinslag och programinnehåll som gick i linje med budskapet på mötet.


 

SW_SverigeTilsammans_20151012SofieWennerstein_17webb