World Scout Jamboree

World Scout Jamboree


World Scout Jamboree 2011 pågick under tolv dagar i juli och augusti. Evenemanget ägde rum på ett stort grönt fält strax utanför Kristianstad i södra Sverige.

World Scout Jamboree förvandlade det annars stillsamma området till en livlig stad med mer än 40 000 unga invånare från 150 olika länder i varje hörn av världen.


Vi hjälpte till att boka artister och program till dessa dagar. Det vi kunde erbjuda artisterna vi bokade var en världsturné på ett ställe! På uppdrag av Svenska Scoutrådet ansvarade vi för artistbokningarna till den stora scenen som bjöd lägrets scouter och besökare på underhållning under kvällarna.


World Scout Jamboree 2011